200126 now we start showing our kK litter….

…and we have received 4 girls and a guy!

Lilla blå-vita Kyllike satt stilla en sekund...
Little blue-and-white Kyllike sat still for a second…
Kattelina har en fint tecknad "Findus-mössa" på huvudet!
Kattelina has a nice cartoon “Findus cap” on the head! Here she sneaks on a paper tuss!
Kitty Hello är helt vit som en Hello Kitty ska vara!
Kitty Hello is all white as a Hello Kitty should be!
Vår lilla Kajsa Kavat är minst i kullen och hon har utvecklat ett särskilt "go" när hon leker med sina syskon som är en storlek större än hon!
Our little Kajsa Kavat is the least in the hill and she has developed a special “Go” when she plays with her siblings who are a size larger than her!
Korax är kullens enda kille! Han är en mycket framåt gosse med stor aptit!
Korax is the hill's only guy! He is a very forward boy with great appetite!